zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Příroda

Jsou tu nové dotační výzvy na ochranu přírody a krajiny
Od 3. února vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR průběžné výzvy z Operačního programu Životní prostředí, a to na specifický cíl 4.2 (Posílit biodiverzitu) a specifický cíl 4.4 (Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech). Výzvy č. 139 a 141 jsou otevřeny pro...
12. února 2020
Jsou tu nové dotační výzvy na ochranu přírody a krajiny
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí