zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER)

Anglický ekvivalent: European Pollutant Emission Register

byl založen na základě Rozhodnutí Komise ze dne 17. Července 2000 (2000/479/EC) o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER) podle článku 15 směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a kontrole znečišťování /IPPC). Článek 15(3) Směrnice o IPPC stanovuje členským státům EU povinnost inventarizovat a vykazovat údaje o významných emisích (celkem 50 látek, z toho 37 do ovzduší, 26 do vody) a jejich zdrojích. Komise výsledky publikuje každé tři roky a stanovuje formát a specifikace přenosu informací od členských států. Webové adresy registrů znečišťujících látek jednotlivých členských států a také Kanady, USA, Japonska a Austrálie lze najít v lit. 1. EPER bude rozšiřován za vzniku Evropského registru přenosů a úniků znečišťujících látek.


Literatura:

  1. Integrovaný registr znečišťování životního prostředí, Souhrnná zpráva za rok 2004, MŽP, CENIA, 2006, ISBN 80-7212-386-6
  2. http://www.eper.cec.eu.int/

 Další výrazy
« Evropská strategie udržitelného rozvoje
Externalita »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí