zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Evropská charta pro udržitelnou turistiku v chráněných oblastech

Anglický ekvivalent: European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas

byla vypracována Evropskou federací pro parky (the European Federation of Parks, zkr. EUROPARC) a je aplikována od r.2001. Obsahuje 12 následujících zásad:

1) Považovat Evropské chráněné oblasti za základní část našeho dědictví, které musí být zachováno pro současnou i příští generaci.

2) Vyvíjet a řídit turistiku v chráněných oblastech udržitelným způsobem s ohledem na potřeby životního prostředí, místních obyvatel, místního podnikání a návštěvníků.

3) Udržovat partnerské vztahy

4) Připravit a zavést udržitelnou strategii turistiky a akční plán pro chráněné oblasti

5) Seznamovat všechny návštěvníky se všemi aspekty této turistiky

6) Podporovat produkty specifické pro danou oblast, které přispívají k jejímu poznání

7) Efektivně informovat návštěvníky o specifických kvalitách dané oblasti

8) Zvyšovat znalosti o chráněných oblastech a o problematice udržitelnosti u všech, kdož v turistice pracují

9) Zajišťovat podporu turistiky, aniž by tím byla dotčena kvalita života místních obyvatel

10) Chránit přírodní a kulturní památky jak pro turistiku, tak během turistiky

11) Monitorovat vliv návštěvníků za účelem snížení jejich negativního dopadu.

Literatura:

1) Denman, R., Blangy, S., Hamele, H.: What does ecotourism mean for Europe?, Ecotourism and sustainability, Industry and Environment, No. 3-4, Vol. 24, July-December 2001, UNEP ISSN 0378-9993

 Další výrazy
« Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů
Evropská politika veřejných zakázek »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí