zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Audit EMS

Anglický ekvivalent: audit EMS

je informační nástroj, jehož úkolem je kontrolovat systém environmentálního managementu. Podle příslušnosti provádějícího auditora se dělí na vnitřní audit, který provádí osoba placená podnikem a vnější audit, který provádí auditor z nezávislé vnější organizace. Oficiální definice auditu EMS je v současné době uvedena v normě ČSN EN ISO 14001, a v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 a v normě ČSN EN ISO 19011. Definice z normy ČSN EN ISO 14001 zní:

"audit systému environmentálního managementu je systematický a dokumentovaný proces ověřování objektivně získávaného a vyhodnocovaného důkazu z auditů, kterým se určí, zda systém environmentálního managementu organizace se shoduje s kriterii auditu systému environmentálního managementu, stanovenými organizací, a jehož výsledky se sdělují vedení."

Definice z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 zní:

"nástroj řízení, zahrnující systematické, dokumentované, pravidelné a objektivní hodnocení výkonu organizace, systému řízení a postupů v ochraně životního prostředí s cílem:

- usnadnit kontrolu řízení prováděnou vedením, týkající se způsobů chování, které mohou mít dopad na životní prostředí,

- posouzení dodržování politiky životního prostředí, včetně obecných a specifických cílů organizace, týkajících se ochrany životního prostředí."

Podle  normy ČSN EN ISO 19011, která je společná pro audit EMS i audit jakosti, je audit:

"systematický, nezávislý a dokumentovaný proces získávání důkazu z auditu a jeho objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu. Pod pojmem důkaz z auditu se rozumí záznamy, konstatování skutečnosti nebo jiné informace, které souvisejí s kritérii auditu a jsou ověřené. Pojmem kritéria auditu se rozumí soubor politik, postupů nebo požadavků."

Provádění auditu EMS se původně řídilo normami ISO 14010 až ISO 14012 publikovanými v roce 1997. V současné době již tyto normy neplatí a provádění auditu EMS se řídí stejnou normou jako provádění auditu jakosti, a to normou ČSN EN ISO 19011 publikovanou v  dubnu 2003.

Literatura:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu

 Další výrazy
« Audit
AWI »


Nové články
Chystané akce
17
10. 2019
17.10.2019 - Seminář, školení
Praha 7
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí