zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Audit

Anglický ekvivalent: audit

je obecný pojem pro revizní postup, kterým se vzájemně porovnávají dvě řady hodnot. Většinou se zjišťuje, zda kontrolované v praxi existující hodnoty odpovídají hodnotám požadovaným nebo hodnotám uváděným v materiálech.

Název "audit" vznikl ve starém Římě, kdy jeden z úředníků vyhlašoval císařské nařízení a druhý ho sluchem kontroloval (lit. 1).

V současné době existuje mnoho různých druhů auditů (lit. 2). Podle účelu auditu může jít o audit finanční, audit environmentální, audit EMS (viz), audit shody s legislativními předpisy, audit jakosti apod. Podle vztahu auditora k předmětu auditu může jít o audit vnitřní (auditor je placen auditovanou organizací), audit vnější (auditorem je nezávislý odborník). Příkladem vnějšího auditu je audit certifikační, na jehož výsledku závisí získání certifikátu.

Literatura:

1) Selected topics in environmental management, UNESCO Series of Learning Materials in Engineering Sciences, 1996

2) Mikoláš, J., Moucha, B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, Příručka pro podnikatele, MŽP 2004, ISBN 80-7212-268-1

 Další výrazy
« Akreditace
Audit EMS »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí