zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Environmentální prohlášení typu III

Anglický ekvivalent: type III environmental declaration

je III. typem environmentálního značení. V podstatě se jedná o deklaraci, která provází produkt a informuje o jeho hlavních dopadech na životní prostředí z hlediska jeho životního cyklu. Vedle vlivů posouzených normalizovanou metodou LCA může výrobce uvést i další důležité parametry. Environmentální prohlášení typu III je normalizováno normou ČSN ISO 14025, kde je definováno jako:

"environmentální prohlášení (viz) poskytující kvantifikované environmentální údaje používající předem stanovené parametry (založené na normách řady ISO 14040) a tam, kde je to relevantní, doplňkové environmentální informace, které mohou být kvantitativní nebo kvalitativní."

Podobně jako u environmentálního značení typu I (ekolabelingu) existuje i v tomto případě Program environmentálních prohlášení typu III provozovaný určitou organizací, která vybírá produktové kategorie, tj. druhy produktů (výrobků nebo služeb) pro které pak stanoví pravidla na vypracování environmentálního prohlášení typu III. Hlavní rozdíl mezi ekolabelingem a environmentálním značením typu III spočívá v tom, že u ekolabelingu byly přímo stanoveny hodnoty ekologických kritérií, které musely výrobky pro udělení ochranné známky splnit a z udělení ochranné známky u ekolabelingu nevyplývalo, jak moc se konkrétní hodnoty u příslušných výrobků liší od hodnot stanovených ve směrnici. Výrobky označené ochrannou známkou měly sice mít nižší negativní vliv na životní prostředí než výrobky neoznačené, ale už nebylo možné je porovnávat mezi sebou a vybrat výrobek s nejnižším dopadem. Navíc se výrobky porovnávaly jen z hlediska určitých vybraných parametrů a ne z hlediska jejich životního cyklu čili se zahrnutím všech stádií, jimiž musí každý výrobek projít, tj. stádium získávání surovin a materiálů, výroba, použití a odstraňování produktu jako odpadu.

Výhoda environmentálního prohlášení typu III spočívá v tom, že jednotným způsobem stanovuje dopady produktů na životní prostředí, a to za jejich celý životní cyklus, takže získané výsledky může zákazník dobře porovnat a vybrat z nabízených alternativních produktů ten, jehož dopad na životní prostředí je opravdu nejnižší. Této skutečnosti se využívá v tvorbě environmentálních prohlášení o produktu, označovaných zkratkou EPD z angl. výrazu Environmental Product Declaration (viz).

Literatura:

1)ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.

2)Sdělení o vydání Pravidel Národního programu environmentálního značení, Pravidla Ministerstva životního prostředí k realizaci Národního programu environmentálního značení, Věstník MŽP č. 8, str. 2-17, srpen 2007

 Další výrazy
« Environmentální prohlášení o produktu
Environmentální prostor »


Nové články
Chystané akce
Institut Cirkulární Ekonomiky
10
6. 2020
10.6.2020 - Ostatní akce
https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-ekonomika-v-gastronomii/#tickets
Institut Cirkulární Ekonomiky
18
6. 2020
18.6.2020 - Veletrh, výstava
https://www.ciraa.eu/event/energie-pro-pohon-cirkularni-budoucnosti/#tickets
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí