zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Environmentální prohlášení o produktu

Anglický ekvivalent: environmental product declaration

označované zkratkou EPD podle uvedeného angl. názvu je založeno na environmentálním prohlášení typu III (viz), které patří do skupiny environmentálních značek a prohlášení, jež jsou normalizována dvacítkovou dekádou mezinárodních norem řady ISO 14020. Jedná se o ekolabeling (viz) normalizovaný ISO 14024 a vlastní environmentální tvrzení (viz) normalizované ISO 14021. Cílem této skupiny environmentálních značek a prohlášení je poskytovat ověřitelné, přesné a nezavádějící informace o vlivu produktů na životní prostředí a povzbudit tak poptávku a nabídku po těch produktech, jež méně zatěžují životní prostředí. Na rozdíl od ekolabelingu a vlastního environmentálního tvrzení, poskytuje EPD ověřené (nezávislým certifikačním orgánem) informace o dopadech jakéhokoliv produktu na životní prostředí, a to přes jeho celý životní cyklus (viz). Organizace tvořící EPD systém, tj. program pro vývoj a používání environmentálních prohlášení o produktu (vytvořený dle normy ISO 14025, která také stanovuje obsah environmentálního prohlášení o produktu) zajišťují objektivnost a ověření poskytovaných informací, jednotný způsob jejich zjišťování a jednotnou formu jejich prezentace v poskytovaném EPD, čímž zákazníkovi velmi usnadňují porovnávání různých alternativních výrobků. Používání EPD je v zahraničí velmi rozšířeno, protože existence mezinárodního systému EPD dovoluje udělit ověřeným environmentálním prohlášením o produktu logo EPD, zaregistrovat je v mezinárodní databázi a uvést je tak de facto na mezinárodní trhy.

Literatura:

1) ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy

2) ČSN ISO 14020:1999 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady

3) ČSN ISO 14021:2000 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení)

4) ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

5) ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

6) Pravidla MŽP k realizaci Národního programu environmentálního značení, Věstník MŽP, ročník XVII, částka 8, Sdělení 17, srpen 2007

7) The International EPD Cooperation: General Programme Instructions for Environmental Product Declarations, EPD, 2008-02-29

 Další výrazy
« Environmentální prohlášení
Environmentální prohlášení typu III »


Nové články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí