zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Chráněná krajinná oblast - CHKO

Rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení, lze vyhlásit za chráněné krajinné oblasti.
(2) Hospodářské využívání těchto území se provádí podle zón odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblastí.

Další informace v zákoně 114/1992 sb.Další výrazy
« Chloróza
Chráněná území »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí