zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Environmentální profil

Anglický ekvivalent: environmental performance

je pojem, který se obecně používá k vyjádření environmentální výkonnosti zavedeného systému environmentálního managementu (viz), tj. výkonnosti dosahované při snižování negativních dopadů na životní prostředí. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 definuje environmentální profil jako:

"měřitelné výsledky managementu (řízení) svých environmentálních aspektů samotnou organizací." V poznámce pak uvádí, že výsledky mohou být měřeny vůči environmentální politice, environmentálním cílům, environmentálním cílovým hodnotám organizace a dalším požadavkům na environmentální profil.

Norma ČSN EN ISO 14031:2000 definuje environmentální profil jako:

"výsledky procesu, jímž organizace řídí své environmentální aspekty."

Literatura:

1) ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití,

2) ČSN EN ISO 14031:2000 Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

 Další výrazy
« Environmentální politika
Environmentální prohlášení »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí