zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Environmentální manažerské účetnictví (EMA)

Anglický ekvivalent: environmental management accounting

je jedním z druhů environmentálního účetnictví. Z hlediska environmentální politiky patří mezi dobrovolné informační nástroje a jeho hlavním úkolem je identifikovat, shromažďovat a poskytovat informace o environmentálních nákladech, případně výnosech, které lze v širším slova smyslu vymezit jako náklady/výnosy související přímo nebo nepřímo s životním prostředím. Může jít o náklady na ochranu životního prostředí vyplývající z legislativních předpisů, např. poplatky za emise do ovzduší nebo o investiční a provozní náklady na koncové technologie, např. čistírny odpadních vod, může jít o platby za vodu, dále o náklady na kompenzaci již vzniklých škod na životním prostředí (např. náklady na asanace po ekologických haváriích) anebo o náklady spojené s monitoringem (např. měření látek vypouštěných do ovzduší) apod. Sortiment environmentálních nákladů je široký a výběr položek, které budou zařazeny do EMA a analyzovány závisí na mnoha okolnostech, především na konkrétním cíli EMA a na charakteru podniku (lit. 2). Vzhledem k tomu, že se jedná o manažerské interní účetnictví, nejsou striktně předepsány. Informace poskytované EMA, zvláště identifikace všech environmentálních nákladů a správné přiřazení k jejich nositelům/příčinám, mají význam nejen pro podnikovou strategii a plánování, ale především pro hospodárné využívání materiálových a energetických zdrojů a tím i pro snižování negativních vlivů na životní prostředí. Z hlediska EMS (viz) jsou velmi důležité pro tvorbu environmentálních indikátorů a pro prezentaci environmentálního profilu organizace a pro environmentální reporting.


Literatura:

  1. Metodický pokyn pro zavedení environmentálního manažerského účetnictví, MŽP, Praha 2003
  2. Obršálová, I., Munzarová, S., Kožená, M., Baťa, R., Převrátil, B.: Přípěvek k problematice environmentálního účetnictví v českých podnicích, Planeta ročník XIV, číslo 2/2006, MŽP, ISSN 1801-6898
  3. Hyršlová, J., Bohmová, S.: Výzkum sledování environmentálních nákladů v podnicích, podnikové environmentální účetnictví, Sborník z vědecké konference, MŽP, Univerzita Pardubice, VUT Brno, 2003, ISBN 80-7194-572-2

 Další výrazy
« Environmentální komunikace
Environmentální pojištění »


Nové články
Chystané akce
Institut Cirkulární Ekonomiky
10
6. 2020
10.6.2020 - Ostatní akce
https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-ekonomika-v-gastronomii/#tickets
Institut Cirkulární Ekonomiky
18
6. 2020
18.6.2020 - Veletrh, výstava
https://www.ciraa.eu/event/energie-pro-pohon-cirkularni-budoucnosti/#tickets
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí