zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Energetické služby se zárukou

Anglický ekvivalent: energy performance contracting, zkratka EPC

představují určitý způsob podnikání, v němž firma poskytující EPC nabízí zákazníkovi komplexní službu zaměřenou na vyhledání potenciálu energetických úspor v jeho organizaci (ať výrobní či nevýrobní) za účelem snížení provozních nákladů této organizace. Pokud je zjištěný potenciál energetických úspor shledán dostatečným, firma vypracuje realizační projekt na snížení nákladů a hmotně se zaručí za deklarovaný výsledek, takže potřebné snížení nákladů je zákazníkovi smluvně garantováno. Firma poskytující EPC zajistí profinancování investice a pravidelný servis. Finance odpovídající dosaženým úsporám provozních nákladů jsou pak po dohodnutou dobu příjmem firmy a slouží ke splácení vynaložených investičních nákladů. Projekt je ekonomicky přínosný pro firmu i pro zákazníka a snížení spotřeby energie by mělo vést i ke snížení negativních dopadů na životní prostředí.

Literatura:

1) Hlaváček, J. a kol.: Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Planeta ročník XII, číslo 4/2005, str. 17, MŽP, ISSN 1213-3393

2) www.enviros.cz

 Další výrazy
« EMS
Energetické štítkování »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí