zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku

Anglický ekvivalent: The Community Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan

byl zveřejněn 16. 7. 2008.  Vychází z návrhu Lisabonského programu Společenství 2008-2010, kde bylo uvedeno 10 hlavních cílů, přičemž devátý hlavní cíl zní: "Společenství podpoří průmyslovou politiku zaměřenou na více udržitelnou spotřebu a výrobu, která se soustředí na obnovitelné zdroje energie a nízkouhlíkové produkty, služby a technologie, efektivní z hlediska zdrojů." Hlavní oblasti, na něž se plán soustřeďuje, jsou:

1) lepší výrobky (better products) především z hlediska jejich obchodu, tj. podporování tvorby jejich vnitřních trhů,

2) chytrou spotřebu (smarter consumption), v podstatě jde o dosažení změny chování spotřebitelů za účelem preference ekologicky šetrných výrobků,

3) štíhlejší výrobu (leaner production), tj. výrobu využívající efektivně energetických a materiálových zdrojů s akceptovatelnými dopady na životní prostředí,

4) globální trhy (global markets) ve smyslu podporování udržitelných výrobků. Z nástrojů environmentální politiky se dané cíle týkají především ekodesignu, LCA, označování výrobků, zelených veřejných zakázek, aplikace nástrojů čistší produkce a řídicích systémů jako např. EMAS.

Literatura:

COM (2008) 397 on the Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan

 Další výrazy
« Agroturistika
Akreditace »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí