zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Biokoridor

Krajinná složka která propojuje jednotlivá biocentra a tím umožňuje migraci jednotlivým organismům. např. : potůčky s doprovodnou zelení, remízky, strouhy, aleje...

Jedná se o označení souvislé plochy odlišné vegetace (linie nebo pás), které prostupují jednotvárnou krajinou. V lese je biokoridorem širší cesta nebo průsek, v polích a na loukách mají obdobnou funkci křovinné meze, větrolamy, živé ploty či potoční a říční luhy.Další výrazy
« Bioindikátor
Biologická ochrana (regulace) »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí