zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Decouplingový faktor

Anglický ekvivalent: decoupling factor

měří pro zvolené časové období změny hodnoty indikátoru, který má ve jmenovateli proměnnou vyjadřující ekonomický výkon národního hospodářství (např. hrubý domácí produkt, HDP) a v čitateli proměnnou vyjadřující zátěž životního prostředí s ním spojenou (např. emise oxidu uhličitého). Decoupling (viz rozpojení vazby) nastává v případě, kdy má decouplingový faktor hodnotu větší než nula a menší nebo rovnu jedné.

Literatura:

Krumpová, E., Markošová, K., Tůmová, M., Šleisová, L.: Vybrané účty životního prostředí v České republice na makroekonomické úrovni (NAMEA pro emise do ovzduší v letech 1998, 1999, 2003 a MFA v letech 1993-2004). Životní prostředí, Zemědělství, ročník 2006, Český statistický úřad

 Další výrazy
« Čistší produkce
Deklarace  o životním prostředí a rozvoji »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí