zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN pro přezkoumání a vyhodnocení Agendy 21

Anglický ekvivalent: Special Session of the General Assembly to Review and Appraise the Implementation of Agenda 21, zkratka UNGASS

se konalo v New Yorku v červnu 1997 s účelem posoudit pokrok dosažený v naplňování závěrů Summitu Země (viz) a zúčastnilo se ho cca 40 představitelů vlád a států, kromě G7 většinou  ze států OECD (viz) a několika zemí rozvojových. Zasedání se seznámilo s národními strategiemi udržitelného rozvoje a s poznatkem, že se většinou nejlépe realizují v lokálním měřítku. Značná pozornost byla věnována emisím skleníkových plynů a úbytku zdrojů sladké vody.

Literatura:

1) http://www.un.org/esa/earthsummit

2) Moldán, B.: (Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum 2001, ISBN 80-246-0286-5

 Další výrazy
« Zelenější produkt
Životní cyklus výrobku »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí