zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Zelenější produkt

Anglický ekvivalent: greener product

je podle, dále uvedené literatury, produkt (viz), který má nižší dopad na životní prostředí (viz) v průběhu svého životního cyklu (viz) než produkty s ním alternativní, tj. produkty plnící tutéž funkci.

Poznámka:

Rozdíl mezi pojmem zelenější produkt a ekologicky šetrný výrobek (viz), popř. produkt je dán pouze tím, že ekologicky šetrný výrobek je označen ochrannou známkou, jež jeho nižší environmentální dopad potvrzuje a zároveň jej zařazuje do určité výrobkové kategorie, takže lze přesně zjistit i požadavky, které pro získání této ekoznačky musel splnit. Zelenější výrobek je širší pojem. Platí, že každý ekologicky šetrný výrobek musí patřit mezi zelenější výrobky, ale neplatí opak, každý zelenější výrobek nemusí být označen známkou. Hlavní příčinou je ta skutečnost, že nebyla v daném ekolabelingovém programu vyhlášena příslušná výrobková kategorie, kam by zelenější výrobek patřil. Důvodem nevyhlášení výrobkové kategorie může být i ta skutečnost, že existuje jen málo výrobků, jež by vytýčené požadavky mohly splnit a nemá význam vynakládat peníze na příslušné řízení s tím spojené.

Literatura:

Commission of the European Communities: Integrated Product Policy, Building on Environmental Life-Cycle Thinking, Communication from the Commission to the Council and the European Parliment, Brusels 18. 6. 2003

 Další výrazy
« Zelené zásobování
Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN pro přezkoumání a vyhodnocení Agendy 21 »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí