zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Zelené nakupování

Anglický ekvivalent: green purchasing

znamená vybírat výrobky nebo služby při nakupování nejen podle ceny a kvality, ale také podle jejich vlivu na životní prostředí.

Význam zeleného nakupování spočívá především v tom, že na trhu vytváří zelenou poptávku a tím podporuje zelenou nabídku. Podobně jako u ekolabelingu (viz) jde o tržně orientovaný nástroj. Zelené nakupování stejně jako zelené zásobování a zelené veřejné zakázky jsou velmi důležité pro dosažení udržitelného rozvoje a je proto třeba zajistit intenzivní výměnu informací. První mezinárodní konference o zeleném nakupování se uskutečnila 6. - 8. října 2004 v Sendai v Japonsku. Výsledkem konference je Sendajská deklarace Zeleného nakupování shrnující základní principy podporující zelené nakupování. Organizátoři konference: Green Purchasing Network z Japonska a město Sendai. Spolupracovníci: ICLEI (viz), GEN (viz) a japonská federace ekonomických organizací a zaměstnavatelských sdružení (Keidanren). Green Purchasing Network (zkratka GPN) již vydala Principy zeleného nakupování, které sestávají ze 4 hlavních zásad:

1.       před nákupem si ověřit jeho nezbytnost,

2.       uvědomit si environmentální dopady nakupovaného produktu ve všech stádiích jeho životního cyklu,

3.       ověřit si environmentální profil výrobců a distributorů,

4.       získávat environmentální informace při nákupu.

Na bázi uvedených zásad vydala GPN již 15 Nákupních směrnic týkajících se nákupu jednotlivých druhů výrobků např. osobních počítačů, kancelářského nábytku, ledniček, televizorů, ubytovacích zařízení.

Literatura:

1) OECD: Greener Public Purchasing, Issues and Practical Solutions, year 2000,

ISBN 92-64-17688-8

2) Kanichová, K.: Odpovědné nakupování, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha 2008, ISBN 978-80-85087-61-1

 Další výrazy
« Zelená veřejná zakázka
Zelené zásobování »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí