zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Vzorce výroby a spotřeby

Anglický ekvivalent: production and consumption patterns

Nejedná se o nějaké konkrétní vzorce, ale o obecné označení zaměření výroby a spotřeby. Oficiálně byl pojem uveden ve výstupních  dokumentech Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, nazvané Summit Země (viz), která se konala v Rio de Janeiro v r. 1992. Jedná se o Agendu 21 (viz), kde se v prvním oddíle v kap. 4. uvádí jako jeden z cílů udržitelného rozvoje změna neudržitelných vzorců výroby a spotřeby a dále o Deklaraci o životním prostředí a rozvoji, která obsahuje 27 hlavních zásad trvale udržitelného rozvoje a kde zásada č. 8 zní: "S cílem dosáhnout trvale udržitelného rozvoje a lepší kvality života pro všechny lidi, by státy měly omezit a vyloučit neudržitelné vzorce výroby a spotřeby a zavádět vhodná demografická opatření." Jinými slovy přejít z výrobních procesů, produktů a procesů jejich spotřeby a závěrečné likvidace jako odpadů, které životní prostředí poškozují, jsou neudržitelné, na procesy a produkty, jež budou udržitelnější čili šetrnější vůči životnímu prostředí, tj. snažit se o zavedení udržitelné spotřeby a výroby. Znovu je tento požadavek zařazen do Implementačního plánu, tj. výstupního dokumentu Světového summitu o udržitelném rozvoji (viz) konaném v Johannesburgu v r. 2002, podle něhož si státy mají vytvořit strategie na dosažení udržitelné spotřeby a výroby. Konkrétní strategie na dosažení udržitelné spotřeby a výroby (viz) a specifikace priorit, na něž se změna má zaměřit se mění s časem. V současné době klade EU ve svém "Akčním plánu udržitelné spotřeby a výroby a udržitelné průmyslové politiky" důraz na co největší využívání obnovitelných zdrojů energie, zařazování environmentálních technologií (viz) a podporování nízkouhlíkových produktů a technologií.

 Další výrazy
« Vzorce spotřeby
WSSD »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí