zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Trvale udržitelný rozvoj

Anglický ekvivalent: sustainable development

je pojem, který definovala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj (viz) v roce 1987 jako odpověď na otázku jak se má lidská společnost chovat, aby nepoškozovala sama sebe, tzn., aby její vývoj nebyl spojen se stále větší degradací životního prostředí, nýbrž vedl pokud možno k jeho ozdravování. Protože realizace ozdravovacího programu v USA v letech 1975-85 (lit. 2) jasně prokázala, že ozdravování životního prostředí nemohou zajistit koncové technologie, ale jen aplikace strategie prevence čili zabraňování vzniku procesů, při nichž dochází k znehodnocování životního prostředí, byl pojem trvale udržitelný rozvoj definován tak, aby tuto prevenci vyžadoval, a to jako: "takový rozvoj společnosti, kdy současná generace uspokojuje svoje potřeby tak, aby neomezila uspokojování potřeb budoucích generací." Pro úplnost je třeba poznamenat, že v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, je trvale udržitelný rozvoj definován jako: "rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (viz)." Po pěti letech od vymezení pojmu trvale udržitelný rozvoj byl na Konferenci OSN v Rio de Janeiro v r. 1992 nazvaném Summit Země (viz) schválen plán jeho realizace. Při jeho plnění dochází ke vzniku nových pojmů jako udržitelnost, udržitelná výroba (viz) a udržitelná spotřeba (viz), udržitelná výstavba, udržitelná průmyslová politika apod. V češtině se z původního pojmu "trvale udržitelný rozvoj" vypouští slovo "trvale" a používá se jen spojení "udržitelný rozvoj". Nejedná se o žádnou zásadní změnu, jde o ryze kosmetickou záležitost vyplývající z hledání nejvýstižnějšího překladu anglického výrazu "sustainable development", který se sám o sobě nemění, i když se rozšiřuje jeho náplň. Původní zaměření na environmentální problémy vedlo k příčinám, které je způsobují, takže do udržitelného rozvoje bylo třeba zařadit ekonomickou a sociální problematiku. Vznikly tzv. tři pilíře udržitelného rozvoje a na Světovém summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu (viz) v r. 2002 bylo zdůrazněno, že cílem udržitelného rozvoje je zajistit rovnováhu mezi těmito třemi základními pilíři. Udržitelný rozvoj je pak třeba chápat jako normativní cíl, stálou výzvu podněcující lidskou společnost k hledání nejlepšího řešení tohoto problému.

Literatura:

1) Světová komise pro životní prostředí a rozvoj: Naše společná budoucnost, Academia Praha 1991

2) Remtová, K.: Nová strategie v péči o životní prostředí, Acta oeconomica pragnesia, Vědecký sborník VŠE v Praze, str. 123, VŠE Praha 1993, ISSN 0572-3043

 Další výrazy
« Těžké kovy
Třetí strana »


Nové články
Chystané akce
Český spolek pro péči o životní prostředí
26
11. 2019
26.11.2019 - Seminář, školení
Praha, Státní zdravotní ústav, budova č. 11, velká posluchárna
26
11. 2019
26.11.2019 - Přednáška, diskuse
Barokní sál Lidového domu, Praha 1
27
11. 2019
27.11.2019 - Seminář, školení
Dům techniky České Budějovice
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí