zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Systém výrobek-služba

Anglický ekvivalent: product-service system

Výstižnější překlad by možná byl: Systém kombinující výrobek se službou. Pojem byl diskutován na pracovním semináři Product-service Systems pořádaným UNEP DTIE v Paříži v r. 2000 a lze jej definovat jako:

"výsledek inovační strategie posunující těžiště podnikání od navrhování a prodávání fyzických výrobků k prodávání systémů výrobků a služeb, které plní specifické požadavky klientů. Konečným cílem je dosáhnout udržitelných systémů výrobků a služeb."

Význam pojmu spočívá v tom, že zavádění uvedeného systému podporuje přechod od prodeje výrobků k prodeji jejich funkce (užitečnosti). Od tohoto přechodu se očekává, že povede ke snížení množství potřebných výrobků, což by vedlo ke snížení negativního dopadu na životní prostředí, neboť se ušetří přírodní zdroje na jejich výrobu a také se sníží množství spotřebního odpadu. Jako vzorový příklad je uváděno půjčování knih z veřejných knihoven. Tím, že pro uspokojení stejného počtu čtenářů, může být vyrobeno méně knih, se sníží negativní dopad na životní prostředí způsobený jejich výrobou a likvidací po skončení doby životnosti.

Na druhé straně je zřejmé, že dosažení očekávaného efektu nemusí nastat vždy, neboť závisí ještě na mnoha dalších okolnostech. Typickým příkladem je náhrada dopisů elektronickou poštou. Teoreticky by mělo dojít k poměrně významnému snížení spotřeby papíru. Jestliže si však odesilatel každou odesílanou zprávu vytiskne, např. pro dokumentaci, a totéž učiní i příjemce, pak bude spotřeba papíru několikanásobně větší než při klasickém dopisování. V tomto případě v důsledku nepředpokládaného působení určitých faktorů došlo k neočekávanému a nežádanému postrannímu efektu. V angličtině se takový případ označuje jako "rebound effect" čili efekt odrazu.

Uvedený podnikatelský přístup si přesto získává rostoucí pozornost jako nový způsob, který by měl vést k ekonomickému užitku a přitom redukovat negativní dopady na životní prostředí. Konečným cílem by mělo být dosažení Udržitelných systémů výrobků a služeb.

Literatura:

Product-Service Systems and Suistainability, vydáno UNEP DTIE, ISBN 92-807-2206-9, rok 2003)

 Další výrazy
« Systém environmentálního managementu
Šestý akční program Společenství pro životní prostředí »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí