zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


SWOT analýza

Anglický ekvivalent: SWOT analysis

SWOT analýza je standardní metoda používaná k přehlednému, v podstatě tabelárnímu, znázornění silných a slabých stránek posuzovaného objektu neboli jeho pozitiv a negativ z hlediska zamýšleného použití. Zkratka SWOT je vytvořena z počátečních písmen anglických slov: strong (silný), weak (slabý), opportunities (příležitosti), threats (hrozby). Při tabelárním znázornění jsou silné stránky a z nich vyplývající příležitosti (S - O) uvedeny v jedné horizontále a pod nimi pak po zapsání příslušných atributů, jsou opět v jedné horizontále uvedeny slabé stránky objektu a případné hrozby, problémy, ke kterým může dojít (W - T).

Výhodou SWOT analýzy je možnost rychlé orientace v pozitivech a negativech posuzovaného objektu z hlediska jeho zamýšleného použití. Je však nutné mít na paměti, že předpokladem této výhody, je provedení vyčerpávající a objektivní analýzy posuzovaného objektu, oddělení nepodstatných rysů od podstatných a co nejstručnější a zároveň co nejvýstižnější popsání uvedených atributů.

 Další výrazy
« Světový summit o udržitelném rozvoji
Systém environmentálního managementu »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí