zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Světový fond pro životní prostředí

Anglický ekvivalent: Global Environment Facility, zkratka GEF

byl zřízen v r. 1991 jako společný program tří institucí: Programu OSN pro rozvoj, Programu OSN pro životní prostředí (viz) a Světové banky. Původně šlo o tříletý program s cílem poskytovat granty a půjčky s nízkým úrokem rozvojovým zemím na projekty a programy snižující tlaky na ekosystémy. Dva roky po Summitu Země byl Světový fond restrukturován a nyní působí v pěti oblastech: 1) biologická rozmanitost, 2) změny podnebí, 3) mezinárodní vody, 4) poškozování ozonové vrstvy, 5) působení znečišťujících organických látek, dlouhodobě přetrvávajících v prostředí. Financovat může i projekty týkající se poškozování půdy, pokud zde je vztah k uvedeným oblastem.

 Další výrazy
« Světová podnikatelská rada pro trvale udržitelný rozvoj
Světový summit o udržitelném rozvoji »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí