zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Světová organizace pro ekoznačení

Anglický ekvivalent: Global ecolabelling network, zkráceně GEN

je nezisková asociace sdružující organizace, které provozují ekolabelingové systémy neboli environmentální značení I. typu. Vedle těchto organizací jsou přidruženými členy GEN ještě další dvě organizace, které samy o sobě neprovozují ekolabelingové systémy, ale působí na poli ekoznačení. Jedná se o Spotřebitelský výbor (Consumer´s Choice Council, USA) a o Mezinárodní alianci pro sociální a environmentální akreditaci a označování (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance, zkratka ISEAL).

GEN byl založen v roce 1994, aby:

zlepšoval, podporoval a rozvíjel ekoznačení, zajišťoval výměnu informací a harmonizaci mezi svými členy, usnadňoval přístup k informacím o ekoznačení všem zájemcům, podporoval ekoznačení v mezinárodních organizacích, povzbuzoval poptávku a nabídku ekologicky šetrnějších produktů, tj. zboží a služeb.

Po organizační stránce řídí GEN každoročně volené představenstvo, které se schází 2-3 x za rok. V současné době je předsedkyní paní Ning Yu z ekolabelingového programu Green Mark (Zelená značka) Republiky Číny. Každodenní provoz je administrativně řízen Kanceláří pro všeobecnou agendu (General Affairs Office - GAO) a Sekretariátem. GAO byl ustanoven v r. 1995 a sídlí v Japonsku v Japan Environmental Association. Služby Sekretariátu poskytuje od roku 1999 kanadská společnost TerraChoice Environmental Services Inc. Gen vydává oficiální zpravodaj: GENews, který je dostupný na webových stránkách: www.gen.gr.jp.

V současné době je členem GENu už 27 organizací včetně programů Filipínská zelená volba (Green Choice Phillipines, zkratka GCP) patřící Nadaci Clean & Green a Singapurské zelené pečeti (Singapore Green Label Seal, zkratka SGLS) patřící Singapurské environmentální radě, které se staly členy v roce 2004.

Český Národní program ekologicky šetrných výrobků se stal členem GENu v říjnu 1999 na zasedání v kanadské Ottavě. V  roce 2003 proběhlo zasedání GENu v Praze v hotelu Pyramida.

Literatura:

http://www.gen.gr.jp

 Další výrazy
« Světová komise pro životní prostředí a rozvoj
Světová podnikatelská rada pro trvale udržitelný rozvoj »


Nové články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí