zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Summit Země

Anglický ekvivalent: Earth summit

Přijatý název pro Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji, která se konala 3. až 14. června 1992 v Rio de Janeiro s úkolem stanovit rámcový plán na dosažení trvale udržitelného rozvoje. Výsledkem Summitu Země, což byla do té doby největší konference na nejvyšší úrovni (účastnilo se jí 178 států), bylo pět dokumentů:

1. Deklarace z Ria de Janeira o životním prostředí a rozvoji , která obsahuje 27 zásad (viz)

2. Agenda 21, nejzávažnější dokument má 40 kapitol včetně Preambule, 39 kapitol je rozděleno do 4 oddílů (viz)

3. Zásady obhospodařování lesů

4. Úmluva o změně klimatu - obsahuje 26 článků a 2 přílohy

5. Úmluva o ochraně biologické různorodosti (42 článků)

Literatura:

1) Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, Rio de Janeiro 3. - 14. června 1992, Dokumenty a komentáře, editor B. Moldan, Management Press, Praha 1993

2) Ganguly, P.: Trvale udržitelný rozvoj, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997

 



Další výrazy
« Subsidiarita
Světová komise pro životní prostředí a rozvoj »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí