zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Skleníkové plyny

Anglický ekvivalent: greenhouse gases

Souhrnné označení pro plyny, jejichž přítomnost v atmosféře v důsledku absorpce infračerveného záření způsobuje skleníkový efekt (viz), tzn., zvyšuje teplotu na Zemi. Nejčastěji je jako skleníkový plyn uváděn oxid uhličitý CO2, který však má nejnižší absorpční schopnost ze všech skleníkových plynů. Např. oxid uhelnatý je 3 x účinnější než CO2, uhlovodík methan je 25 x účinnější a freony (viz) více než tisíckrát účinnější. Problematikou skleníkových plynů se zabývají mezinárodní normy ISO 14064 a vzhledem k tomu, že jsou v ČR předmětem obchodovatelných povolenek (viz) týkají se jich i následně uvedené legislativní předpisy 3.

Literatura:

1) Vyhláška MŽP č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

2) Vyhláška MŽP č.150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

3) ČSN ISO 14064-1:2006 Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace

4) ČSN ISO 14064-2:2006 Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty

5) ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech

6) Nátr, L.: Koncentrace CO2 a rostliny, ISV nakladatelství, 2000, ISBN 80-85866-62-5

 Další výrazy
« Skládka odpadů
Skleníkový efekt »


Nové články
Chystané akce
Institut Cirkulární Ekonomiky
10
6. 2020
10.6.2020 - Ostatní akce
https://www.ciraa.eu/event/cirkularni-ekonomika-v-gastronomii/#tickets
Institut Cirkulární Ekonomiky
18
6. 2020
18.6.2020 - Veletrh, výstava
https://www.ciraa.eu/event/energie-pro-pohon-cirkularni-budoucnosti/#tickets
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí