zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Referenční dokumenty nejlepších dostupných technik

Anglický ekvivalent: BAT Reference Documents, zkratka BREF

jsou dokumenty obsahující informace o nejlepších dostupných technikách (zkratka BAT, viz) získané na základě mezinárodní spolupráce. BREF jsou zveřejňovány pro všechny sledované činnosti, které spadají pod IPPC (viz). Existují referenční dokumenty nejlepších dostupných technik (čili BREFy) pro textilní průmysl, BREFy pro sklářský průmysl atp. Některé činnosti nejsou charakteristické jen pro jedno průmyslové odvětví (např. chladicí systémy) a pak se jedná o tzv. mezi sektorové nejlepší dostupné techniky a jejich referenční dokumenty tvoří samostatnou skupinu  tzv. horizontální (průřezové) BREFy.

Literatura:

Instrukce pro aplikaci aneb nebojte se Zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, Agentura integrované prevence, ČEÚ Praha 2003

 Další výrazy
« Recyklovaný materiál
Riziko »


Nové články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí