zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Prevence (předcházení) znečišťování

Anglický ekvivalent: pollution prevention

Předcházení znečišťování je pojem, který je užíván v USA místo pojmu čistší produkce (viz). Z mezinárodního pohledu jsou oba pojmy považovány za synonyma. Z hlediska českého jazyka bychom pojem čistší produkce mohly považovat za významově širší, neboť znečišťování životního prostředí je významově užší, zahrnuje jen vnášení látek do životního prostředí a ne celkové znehodnocování životního prostředí kam musíme zařadit i škodlivé vlivy vzniklé odběrem látek z ekosystémů, popřípadě změny ekosystémů způsobené kombinovanými odběrem i vnášením látek.

Literatura:

www.uneptie.org/pc/cp/understanding_cp/related_concepts

 Další výrazy
« Posuzování životního cyklu
Proces »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí