zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Odpovědné podnikání v chemii

Anglický ekvivalent: responsible care

Jedná se o kooperační nástroj spadající mezi jednostranné závazky (viz), který zavedla kanadská chemická asociace na podzim 1984 v reakci na velkou havárii chemické továrny v indickém Bhópálu v létě 1984. Nástroj spočívá v přihlášení se k programu plnění 8 zásad chování chemických podniků (1. vstřícnost, 2. ochrana zdraví, bezpečnost, 3. komplexní ochrana životního prostředí, 4. zmírnění důsledků ekologických závad, 5. proti havarijní připravenost, 6. environmentálně orientované řízení, 7. výchova a výcvik, 8. informační otevřenost). Jak je vidět jsou zásady zaměřeny hlavně na získávání důvěry zájmových skupin, především veřejnosti, úřadů, investorů, sdělovacích prostředků a nevládních ekologických organizací. Úspěch programu na severoamerickém kontinentu způsobil, že se program během necelých 6 let stal kodexem odpovědného jednání světového chemického průmyslu, za který se postavila Evropská rada svazu chemického průmyslu (CEFIC) a Mezinárodní rada svazu chemického průmyslu (ICCA), které začaly intenzivně podporovat šíření programu, dokonce se stal podmínkou členství v CEFIC.

Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP), který vznikl v r. 1990, se stal členem CEFIC na přelomu let 1993-4 a na jaře 1994 přistoupilo představenstvo SCHP na výzvu CEFIC a stanovilo národní svazový kodex odpovídající R. C. pod názvem: Odpovědné podnikání v chemii. V říjnu 1994 se k tomuto programu podpisem přihlásilo už 45 společností.

Literatura:

Zíka, I.: Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (Od programu a kodexu chování ke strategii a kultuře podnikání a jednání světové chemie), Chem. Listy 94,919-923 (2000)

 Další výrazy
« Odpad nebezpečný
Odvětvová klasifikace ekonomických činností »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí