zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Odpad komunální

Anglický ekvivalent: municipal waste

je podle lit. 1 veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (lit. 2) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání.

Literatura:

1) Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

2) Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 Další výrazy
« Odpad
Odpad nebezpečný »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí