zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Obchodovatelné povolenky

Anglický ekvivalent: tradeable permits

Jedná se o tržně orientovaný nástroj (viz), který byl vyvinut v USA a aplikován především na znečišťování ovzduší. Často se v této souvislosti hovoří také o bublinové politice (bubble policy), neboť podstata nástroje spočívá ve vytýčení určitého prostoru (bubliny) v rámci regulovaného regionu a stanovení maximální povolené koncentrace sledované škodliviny v tomto prostoru (bublině). Vydají se povolenky na určitá množství emisí sledované škodliviny tak, aby jejich celková hodnota nepřestoupila maximální stanovenou hodnotu odpovídající povolené koncentraci škodliviny. Zároveň se stanoví tzv. emisní práva, čili jaké množství povolenek každému podniku přísluší, přičemž každý závod může do ovzduší vypouštět jen takové množství škodliviny, na které má povolenky. Jestliže se mu povolenky nedostávají, musí si je na trhu koupit, v případě že emise sledované škodliviny sníží, může povolenky prodat jiné firmě, které se nedostávají. Předpokládá se, že tento způsob umožňuje převést investice do opatření snižující množství emisí dané škodliviny tam, kde to je ekonomicky nejvýhodnější (regulované subjekty se rozhodují, zda mají investovat do nákupu povolenek anebo do opatření, jímž by snížily emise dané škodliviny). Aby došlo ke snižování zátěže životního prostředí, musí se celkové množství vydaných povolenek s časem snižovat. V ČR je jako ve všech členských státech EU zavedeno obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Podmínky jsou stanoveny zákonem č. 695/2004 Sb., a celkové množství povolenek jakož i jejich přidělování vyplývá z Národního alokačního plánu.

Literatura:

1) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

2) Nařízení vlády č. 315/2005 Sb., ze dne 20. července 2005 o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007

3) Vyhláška MŽP č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

4) Vyhláška MŽP č. 150/2005 Sb., kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

5) Jílková, J.: Obchodovatelná emisní povolení, vydalo MŽP v rámci programu PHARE v roce 1996

 Další výrazy
« Norma
Odpad »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí