zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Nejlepší dostupná technika

Anglický ekvivalent: best available technique

Pojem nejlepší dostupná technika je definován v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, jako:

"nejúčinnější a nejpokročilejší stupeň vývoje použitých technologií a způsobů jejich provozování, které jsou vyvinuty v měřítku umožňujícím jejich zavedení v příslušném hospodářském odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli zařízení za rozumných podmínek dostupné a zároveň jsou nejúčinnější v dosahování ochrany životního prostředí jako celku."

Poznámka: Je třeba si uvědomit, že anglický výraz "technique", překládaný jako "technika" má široký rozsah. Označuje jak technologii, způsob výroby, tak i zařízení, jeho výstavbu, údržbu, provoz a odstavení.

Literatura:

1) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů,

2) Mikoláš, J., Moucha, B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, Příručka pro podnikatele, MŽP Praha 2004, ISBN 80-7212-268-1

 Další výrazy
« Natura 2000
NPEZ »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí