zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Nástroje informační

Anglický ekvivalent: informational tools

Informační nástroje environmentální politiky poskytují údaje o stavu životního prostředí a o velikostech vlivů, jimiž na životní prostředí působí nebo by mohly působit sledované subjekty.

I když informační nástroje samy o sobě nemohou změnit stav životního prostředí nebo velikost vlivů, jež na něj působí, mají nejširší spektrum použitelnosti, neboť jsou zdrojem potřebných informací pro všechna odvětví a to jak na mikroúrovni, tak i na makroúrovni.

Používají se ke kontrole práce odpovědných orgánů, ke zjištění dosažené změny v životním prostředí, k posouzení dopadu zamýšlené akce, ke stanovení plánu rozvoje apod. Velmi důležité je jejich použití z hlediska prevence především v rozhodovacích procesech týkajících se přípravy budoucích koncepcí, zaměření environmentální politiky, charakteru výrobních procesů, charakteru výrobků, služeb apod.

Podle charakteru údajů, jež informační nástroje poskytují, je vhodné rozdělit informační nástroje na nástroje dokumentační (viz) a nástroje analytické (posuzovací) viz.

 Další výrazy
« Nástroje finanční
Nástroje kooperační »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí