zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Nástroje finanční

Anglický ekvivalent: financial tools

Nástroje finanční jsou v podstatě určité finanční částky, které lze z hlediska subjektu dělit do dvou skupin, a to na nástroje finančně negativní a nástroje finančně pozitivní.

Nástroje finančně negativní jsou částky, které subjekt musí vydat jako kompenzaci za svůj negativní dopad na životní prostředí. Nejvíce používaným druhem této skupiny nástrojů, jsou poplatky. Mnohem méně používané jsou ostatní prostředky, jako např. zvýšení daní, zvýšení cla apod.

Nástroje finančně negativní jsou často používány ke zvýraznění působnosti nástrojů direktivních a pro získání peněžních prostředků. Tyto prostředky jsou pak buď cíleně využívány pro zlepšování životního prostředí (např. prostředky odváděné do Státního fondu životního prostředí) anebo slouží k posílení státních či obecných rozpočtů, po případě (některé druhy plateb a úplat) k úhradě nákladů spojených s danou službou.

Nástroje finančně pozitivní jsou částky, které subjekt může získat v rámci realizace aktivit, jež napomáhají snižování negativních dopadů na životní prostředí.

Nejběžnějšími nástroji z této skupiny jsou granty, subvence a dotace. Méně časté jsou zrychlené odpisy a poskytování úvěru. Daňové úlevy a měkké půjčky existují, i když jsou méně časté. Celní úlevy se téměř nevyskytují. Ve srovnání s vyspělými zeměmi jsou finančně pozitivní nástroje v naší environmentální politice velmi málo využívány.

 Další výrazy
« Nástroje environmentální politiky
Nástroje informační »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí