zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

Anglický ekvivalent: National programme of labelling environmentally friendly products

je národní program České republiky, který byl založen na základě vládního usnesení č. 159 z r. 1993.  Gestorem tohoto programu je Ministerstvo životního prostředí ČR.  Vlastníkem ochranné známky byl původně Český ekologický ústav, který se v r. 2005 transformoval na  CENIA, českou informační agenturu životního prostředí. Výkonným orgánem Národního programu je Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, která je jedním z oddělení CENIA.  Poradním orgánem Národního programu byla Rada pro ekologicky šetrné výrobky. Členy Rady jmenuje (a také odvolává) ministr životního prostředí. Členství v Radě je čestnou funkcí a musí v ní být zástupci průmyslu, spotřebitelů, nevládních organizací, veřejnosti, vědy a výzkumu a orgánů státní správy.

O udělení ochranné známky může Agenturu pro ekologicky šetrné výrobky požádat každý výrobce, jehož výrobek vyhovuje požadavkům uvedených v tzv. směrnici pro příslušnou výrobkovou kategorii. Přehled výrobkových kategorií i příslušných směrnic je uveřejňován dvakrát ročně ve Zpravodaji MŽP ČR. Kromě toho lze potřebné informace získat kdykoliv od Agentury pro ekologicky šetrné výrobky. V současné době (podzim 2005) existuje již 43 výrobkových kategorií (viz), jejichž seznam lze nalézt na webových stránkách CENIA.

Literatura:

1) Národní program označování ekologicky šetrných výrobků, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha 2005, ISBN 80-85087-55-3

2) www.env.cz

3) www.ekoznacka.cz

 Další výrazy
« Národní program environmentálního značení (zkratka NPEZ)
Nástroje analytické (posuzovací) »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí