zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Mezivládní panel pro změnu klimatu

Anglický ekvivalent: Intergovernmental Panel on Climate Change

je mezivládní orgán zabývající se problematikou globálního oteplování způsobeného navyšováním skleníkového efektu (viz).  Založily jej dvě instituce OSN: Světová meteorologická organizace (World Meteorological Organization, WMO) a Program Spojených národů pro životní prostředí (United Nations Environmental Programme, UNEP) v roce 1988. První setkání Panelu se konalo v listopadu 1988 a byly na něm ustanoveny tři pracovní skupiny. První skupina se zabývá vědeckými poznatky o klimatických změnách, druhá skupina jejich dopady a třetí skupina politickými reakcemi. První souhrnnou zprávu k problematice změny klimatu zveřejnil Panel koncem května v r. 1990 a zpráva se následně stala klíčovým dokumentem pro Summit Země v Riu v r. 1992 (viz) a podnětem pro vznik Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, kterou podepsalo více než 160 států včetně ČR. Konkrétním krátkodobým cílem Úmluvy byl požadavek, aby všechny státy snížily do roku 2000 emise skleníkových plynů na úroveň roku 1990. Dlouhodobým cílem Úmluvy vyjádřeným v článku 2 je: stabilizovat koncentraci skleníkových plynů v atmosféře na "úrovni, jež by umožnila předejít nebezpečným důsledkům interakce lidstva a klimatického systému". V r. 1997 byl v japonském Kjótu podepsán protokol, v němž se signatáři zavazují snížit emise skleníkových plynů do roku 2008-2012 o 5,2 % ve srovnání s rokem 1990. Po roce 2012 má dojít k dalšímu snižování. Procenta snížení nejsou pro všechny státy táž. Např. EU se jako celek zavázala ke snížení 8 % stejně jako ČR, která Kjótský protokol ratifikovala v listopadu 2002.

Literatura:

1)Kušková, P. a kol.: Česká republika 2003, Deset let udržitelného rozvoje, Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2003

2) Houghton, J.: Globální oteplování, Academia Praha 1998, ISBN 80-200-0636-2

 



Další výrazy
« Mezinárodní smlouvy
Ministerstvo životního prostředí České republiky »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí