zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Management dodavatelského řetězce

Anglický ekvivalent: supply-chain management

Management dodavatelského řetězce se zabývá vzájemnými vztahy mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce, tj. mezi dodavateli, dopravci, zákazníky, prodejci, manažery nakládání s odpady včetně těch, kteří se zabývají produkty po ukončení jejich života. Tyto interakce se v řetězci pravděpodobně mění směrem nahoru a dolů v závislosti na tom, jaký může organizace mít na dodavatelský řetězec. Je zřejmé, že účinná komunikace může posílit spolupráci, snížit možnosti nedorozumění a ovlivnit opatření přijímaná organizací v rámci dodavatelského řetězce.

Literatura:

ČSN ISO/TR 14062 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu (květen 2003)

 Další výrazy
« MA 21
M&T »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí