zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Koncové technologie

Anglický ekvivalent: end-of-pipe technologies

Přesný překlad anglického výrazu zní: "technologie na konci roury", tj. roury, která obsahuje odpadní látky, jejichž vzniku se nepodařilo předejít ve výrobním procesu a která ústí do některé ze složek životního prostředí (ovzduší, vody, půdy). Úkolem koncové technologie je snížit koncentraci škodlivých látek v odpadním toku buď tím, že škodlivé látky převede na látky, které nejsou škodlivé, případně jsou méně škodlivé anebo je z odpadního toku oddělí, zachytí v příslušném odlučovači a pak je vypustí nebo uloží do té složky životního prostředí, kde se předpokládá, že budou škodit méně. Příkladem koncových technologií jsou čistírny odpadních vod, cyklony, filtry, různé typy absorbérů, katalyzátory výfukových plynů, spalovny odpadů apod.

Z hlediska strategie trvale udržitelného rozvoje není zavádění koncových technologií nejlepším řešením, neboť v případě použití odlučovačů nedojde nikdy ke 100% odstranění škodlivin a jen částečné odstranění škodliviny je snadno kompenzováno zvýšením dané výroby. Navíc, i kdyby se podařilo realizovat takovou koncovou technologii, která by zachytila veškeré množství škodliviny, je pak nutné zachycenou škodlivinu buď zpracovat anebo uložit do nějaké složky životního prostředí, kde bude škodit méně. Například zachycený popílek ze spalných plynů se ukládá na skládku. Kal z čistíren odpadních vod se spaluje. Tím se ovšem škodlivá látka do životního prostředí stejně dostává a může škodit jiným způsobem. Koncové technologie navíc ještě potřebují další zdroje pro svůj provoz (energii, chemikálie apod.).

 Další výrazy
« Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
LCA »


Nové články
Chystané akce
25
10. 2019
25.10.2019 - Seminář, školení
26
10. 2019
26.10.2019 - Brigáda
Bohuslavice u Zlína
31
10. 2019
31.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí