zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Ekologické sdružení

Jedná se většinou o dobrovolnou organizaci s právní formou "Občanské sdružení" zaměřenou na ochranu životního prostředí.

Občanské sdružení je nejstarší a nejrozšířenější právní formou nevládní neziskové organizace v polistopadovém režimu v Česku. Činnost občanských sdružení je upravena zákonem o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.

Účelem sdružení může být buď sdílení společných zájmů (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod. - někdy též nazývány jako vzájemně prospěšná sdružení) nebo nějaká obecně prospěšná činnost (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.). Občanské sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra České republiky.

Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby. Občanské sdružení může vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdružení, případný zisk musí být použit na dosahování cílů sdružení. Podle webu MV ČR bylo v Česku počátkem roku 2010 registrováno 78 406 občanských sdružení.

Nejznámější ekologická občanská sdružení v České republice jsou:

  • Děti země
  • Hnutí DUHA
  • Calla
  • a mnoho dalších...Další výrazy
« Životní cyklus
 »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí