zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


ISO 14000

Anglický ekvivalent: ISO 14000

je řada mezinárodních norem, které se vztahují k vybudování významného dobrovolného nástroje environmentální politiky, a to environmentálního manažerského systému, zkráceně EMS (viz). Tento systém si organizace podle požadavků norem ISO 14000 sama zabuduje do svého stávajícího řídicího systému a s jeho pomocí pak řídí své vlivy na životní prostředí tak, aby se jejich negativní dopad na životní prostředí neustále zmenšoval. Hlavním impulsem pro tvorbu norem řady ISO 14000 byl úspěch předcházejících norem na vybudování systému řízení jakosti, které spadají pod technický výbor TC 176.

Na doporučení ISO/IEC SAGE (Strategické poradní skupiny pro životní prostředí) byl v r. 1993 vytvořen nový technický výbor TC 207, který byl pověřen tvorbou řady norem ISO 14000 týkajících se systému environmentálního řízení. (V ČR odpovídá tomuto výboru technická normalizační komise - TNK 106). První zasedání TC 207 se konalo v Torontu v červnu 1993. Prvních pět norem bylo publikováno již v r. 1996. V ČR vyšly dvojjazyčně (anglický originál s českým překladem v r. 1997). Současné normy řady ISO 14000 jsou dále uvedeny v tematickém řazení po dekádách. Kurzivou v závorkách jsou uvedeny příslušné původní normy, které jim předcházely.

Jednotková základní dekáda týkající se zavádění systému environmentálního managementu obsahuje:

ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu -  Požadavky s návodem pro použití. (Tato norma nahrazuje  ISO14001:1996 Systémy environmentálního managementu - Specifikace s návodem pro její použití).

ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. (Tato norma nahrazuje ISO 14004:1996 Systémy environmentálního managementu -

Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám).

Desítková dekáda týkající se provádění auditů obsahuje:

ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro audit managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu. (Tato norma nahrazuje tři normy auditu systému jakosti z r. 1992, a to: ČSN ISO 10011-1 ČSN ISO 10011-2, ČSN ISO 10011-3 a tři následující normy auditu EMS z r. 1996: ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady, ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu, ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační kritéria pro environmentální audity).

ČSN EN ISO 14015:2003 Environmentální management. Environmentální posuzování míst a organizací.

Dvacítková dekáda týkající se environmentálních značek a prohlášení obsahuje:

ČSN EN ISO 14020:2002 Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady.

ČSN ISO 14021:2000 Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení). Od roku 2001 je uznána i Evropskou normalizační organizací).

ČSN ISO 14024:2000 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy. (Od roku 2001 je uznána i Evropskou normalizační organizací).

ČSN ISO 14025:2006 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.

V třicítkové dekádě týkající se hodnocení environmentálních vlivů podniku na životní prostředí byla na mezinárodní úrovni vydána jedna norma a jedna technická zpráva, která nebyla převzata jako česká norma:

ČSN EN ISO 14031:2000 Environmentální management - Hodnocení  environmentálního profilu - Směrnice.

ISO/TR 14032:2002 Environmentální management - Příklady na hodnocení environmentálního profilu (EPE).

V čtyřicítkové dekádě týkající se posuzování životního cyklu byly vydány:

ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.

ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.

Obě uvedené normy nahrazují původní normy: ISO 14040:1998 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova, ISO 14041: 1997 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza, ISO 14042:2000 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadu, ISO 14043:2000 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu.

ČSN ISO/TS 14047:2004 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO 14042 (označení TS znamená, že na mezinárodní úrovni se nejedná o normu, neboť zatím nedošlo k všeobecnému konsenzu a tak byla pro potřeby praxe vydána prozatímně tzv. technical specification - technická specifikace).

ČSN P ISO TS 14048:2003 Environmentální  management -  Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů. (Opět nejde o normu, ale technickou specifikaci, což zdůrazňuje písmeno P - předběžná verze české normy).

ČSN ISO/TR 14049:2001 Environmentální management - Posuzování  životního cyklu - Příklady  aplikace ISO 14041 pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy. (Označení TR (technical report - technická zpráva)) se dává ze stejných důvodů jako dříve uvedené TS.

V padesátkové dekádě je vydáván slovník:

ČSN ISO 14050:2003 Environmentální management - Slovník. (První vydání této normy bylo v r. 1999).

V šedesátkové dekádě vyšly následující dokumenty:

ČSN ISO 1462 Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu.

ISO Guide 64:2008 Guide for addressing environmental issues in product standards.

ČSN ISO 14063:2007 Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady.

ČSN ISO 14064-1:2006 Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace.

 ČSN ISO 14064-2:2006 Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty.

ČSN ISO 14064-3:2006 Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech.

Literatura:

www.iso.org/tc207

Pro jednotlivé podvýbory je třeba doplnit lomítko SC a číslo podvýboru.

 Další výrazy
« IPPC
ISO normy »


Nové články
Chystané akce
19
10. 2019
19-20.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí