zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Integrovaná prevence a omezování znečištění

Anglický ekvivalent: integrated prevention and pollution control

Integrovaná prevence a omezování znečištění je název Směrnice Rady EU 96/61 EC, Integrated Prevention and Pollution Control, zkráceně IPPC, která byla plně přejata do české legislativy (Zákon č. 76/2002  Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů). Jmenovaná směrnice a tím i zákon představují zcela nový direktivní nástroj, jenž se snaží korigovat obecnou nevýhodu direktivních nástrojů, tj. převádění problémů z jedné složky životního prostředí do jiné složky životního prostředí tím, že se průmyslové aktivity podniku posuzují z hlediska ochrany životního prostředí jako celek. Směrnice stanoví základní principy, kterými by se měli řídit provozovatelé určitých (v příloze směrnice přesně vyjmenovaných) průmyslových zařízení. Jedná se o zařízení používaná v odpadovém hospodářství k zneškodňování odpadů, o průmyslová zařízení z provozů energetických, metalurgických, chemických, potravinářských, ze zpracování nerostných surovin a o některá další, z hlediska životního prostředí silně zátěžových výrob, např. z výroby papíru, zpracování kůže, zpracování textilních vláken, povrchových úprav a výroby uhlíku.

Mezi základní principy patří:

- přijmout potřebná preventivní opatření, spočívající zejména v používání nejlepších dostupných technologií,

- provoz průmyslových zařízení nesmí významnou měrou znečišťovat životní prostředí,

- je třeba zabránit produkci odpadů, pokud odpady vzniknou, musí být opětně využity a není-li to možné, musí být nezávadně likvidovány s minimálním vlivem na životní prostředí,

- je nutné účinně využívat energii,

- je třeba přijmout nezbytná opatření k předcházení haváriím a k omezení jejich následků,

- po ukončení provozu průmyslového zařízení je nezbytné učinit všechna potřebná opatření, aby nedošlo k nebezpečí znečištění životního prostředí a navrátit lokalitu do původního stavu.

Literatura:

1) Mikoláš, J., Moucha, B.: Váš podnik a životní prostředí při vstupu České republiky do Evropské unie, MŽP, Praha 2004

2) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

 Další výrazy
« Integrovaný management životního cyklu
Inventarizační analýza životního cyklu »


Nové články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
INISOFT s.r.o.
9
2. 2021
9.2.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
9
2. 2021
9.2.2021 - Seminář, školení
on-line
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí