zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Integrovaná  produktová politika

Anglický ekvivalent: integrated  product policy, zkratka IPP

je veřejná politika, která se explicitně zaměřuje na zlepšování environmentálního profilu (viz) výrobkových systémů (viz) v rámci jejich celých životních cyklů (viz).

Jedná se přitom o novou iniciativu Evropské unie, která integrovanou výrobkovou politiku definuje v Zelené knize jako:

"přístup, který se snaží snížit environmentální dopady výrobků z hlediska jejich celého životního cyklu, tzn. od získávání surovin, přes výrobu, distribuci, užití a nakládání s odpadem, přičemž integrace environmentálních dopadů v každém stádiu životního cyklu výrobku je základním předpokladem, který by se měl odrážet v rozhodnutí zájmových skupin (stakeholders)."

Cílem integrované výrobkové politiky EU je podporovat ekologicky šetrnější výrobkové systémy a zároveň zajišťovat dostatečný zájem spotřebitelů. 

Hlavní rozdíl integrované výrobkové politiky od výrobkově orientované environmentální politiky, která se také zabývala životním cyklem výrobku, spočívá v tom, že výrobkově orientovaná politika se v podstatě zaměřovala jen na výrobce, a nedokázala dostatečně zapojit další zájmové skupiny, především účastníky spotřební sféry, tj. zákazníky, spotřebitele, obchodníky, dodavatele, veřejnost atd.  Zapojení těchto zájmových skupin je však pro dosažení udržitelného rozvoje naprosto nutným krokem, který může výrazně napomoci k vytvoření fungujících trhů s ekologicky šetrnými výrobky a systémy.

V současné době vybrala Evropská komise z 22 došlých návrhů 2 pilotní projekty k demonstraci realizace IPP v praxi. Jedná se o návrh firmy Nokia, aplikace IPP na mobilní telefony a návrh firmy CAREFOUR, aplikace IPP na zahradní nábytek.

Literatura:

europa.eu.int/comm/environment/ipp

 Další výrazy
« Indikátory udržitelného rozvoje
Integrované řízení řetězců »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí