zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Indikátory pro posouzení změn vzorců spotřeby a výroby

Anglický ekvivalent: sustainability indicators

Základní soubor indikátorů pro posouzení změn vzorců spotřeby a výroby byl navržen Komisí pro udržitelný rozvoj. Sledováním jejich časového vývoje v určitém státu lze posoudit, zda v něm dochází k realizaci udržitelného rozvoje. Do souboru indikátorů patří:

a)Sledování zdrojů

Energie:

1. Roční spotřeba energie na hlavu

2. Využití energie na jednotku výroby/služby (u vybraných sektorů)

3. Podíl obnovitelné energie na celkové spotřebě

4. Cena energie ve vztahu k HDP a disponsibilnímu příjmu

Materiály:

5. Celková potřeba materiálů pro národní hospodářství

6. Intenzita využití materiálů, tj. využití materiálů na jednotku výroby/služby pro vybrané sektory

Voda:

7. Intenzita využití vody na jednotku výroby/služby pro vybrané sektory

Půda:

8. Využití půdy v lesnictví, zemědělství, infrastruktura a rekreace.

b)Sledování spotřeby

Mobilita:

9. Procestovaná vzdálenost na hlavu podle typu dopravy (pěší, cyklistické, železniční, lodní, automobilové, autobusové, letecké)

10. Počet silničních vozidel eventuelně dle typu a používaného paliva

Spotřební zboží a služby:

11. Prodej vybraných druhů zboží na hlavu (maloobchodní prodej elektroniky, domácích potřeb, ošacení)

12. Podíl na trhu pro zboží a služby produkované podle zásad udržitelného rozvoje

Bydlení a domácnosti:

13. Domácí spotřeba vody a energie na domácnost

14. Průměrná velikost domácnosti (počet osob v domácnosti)

Potraviny:

15. Podíl na trhu pro potraviny produkované udržitelným způsobem

Rekreace:

16. Podíl využitelného příjmu určeného na rekreaci

17. Čas strávený pro využití volného času, placenou a neplacenou práci a cestování.

Literatura:

Moldán, B.: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, str. 26, UK v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2001

 Další výrazy
« Imise
Indikátory udržitelného rozvoje »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí