zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Hodnocení  environmentálního profilu

Anglický ekvivalent: environmental performance evaluation

je pojem používaný v EMS (viz) k hodnocení environmentální výkonnosti organizace čili výkonnosti, s níž snižuje velikost svého negativního dopadu na životní prostředí. Podle ČSN ISO 14031 jde o "proces výběru indikátorů, shromažďování a analýzy údajů, posuzování informací srovnáváním s kritérii environmentálního profilu, informování a komunikace a periodického přezkoumávání a zdokonalování tohoto procesu, který má vedení organizace usnadnit rozhodování ve věcech environmentálního profilu organizace". Viz také heslo environmentální profil.

Literatura:

ČSN EN ISO 14031:2000 Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu - Směrnice

 Další výrazy
« GRI
Hodnocení možností čistší produkce »


Nové články
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí