zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výkladový slovník environmentálních výrazů


Aarhuská úmluva

Anglický ekvivalent: Aarhus Convention

je úmluva o přístupu k informacím, o účasti veřejnosti na rozhodování a o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Skládá se z preambule, 22 článků a dvou příloh. V podstatě rozpracovává směrnici Rady Evropského společenství č. 90/313/EEC "O volném přístupu k informacím o životním prostředí". Úmluva byla jedním z výsledků jednání čtvrté konference ministrů životního prostředí nazvané "Životní prostředí pro Evropu", která se konala v dánském Aarhusu 23-25. 6. 1998. Smluvními stranami Aarhuské úmluvy jsou členské státy Evropské hospodářské komise (EHK) a státy, které mají konzultativní status při EHK a rovněž organizace regionální hospodářské integrace tvořené svrchovanými členskými státy EHK, na něž členské státy těchto organizací přenesly pravomoc nad záležitostmi upravovanými úmluvou. K úmluvě může přistoupit kterýkoliv jiný stát, který je členem OSN na základě souhlasu získaného na zasedání smluvních stran. ČR podepsala Aarhuskou úmluvu už na konferenci v Aarhusu a brzy začala její požadavky promítat do právního řádu ČR. Jedním z důsledků Aarhuské úmluvy je např. vládní usnesení č. 1048/2000 Sb., kterým byl v ČR přijat "Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR". Mezi dalšími lze jmenovat požadavek na založení integrovaného registru znečišťování životního prostředí zakotvený v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, tvorbu jednotného informačního systému a mimo jiné i některé novelizace právních předpisů týkajících se účasti veřejnosti při rozhodování.


Literatura:

  • Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus 1998
  • Příručka k implementaci Aarhuské úmluvy, MŽP ČR 2001
  • Informační list Aarhuské úmluvy, MŽP ČR 2001
  • Remtová, K.: Uplatnění environmentálně orientovaných nástrojů v integrované výrobkové politice na úrovni krajů plně v souladu s postupy EU, studie pro MŽP ČR
  • Motzke, R., Podskalská, S.: Aarhuská úmluva ve správní a soudní praxi, planeta roč. XV, číslo 6/2007, MŽP ISSN 1801-6898

 Další výrazy
Aarlborgská charta »


Nové články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
17
12. 2019
17.12.2019 - Seminář, školení
Praha, Occidental
INISOFT s.r.o.
18
12. 2019
18.12.2019 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
8
1. 2020
8.1.2020 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
EKONOX s.r.o.
17
1. 2020
17.1.2020 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí