Strategické cíle vodního hospodářství do roku 2030

| Voda17.02.2017  |  79× přečteno

vodníPosláním vodního hospodářství je vytvářet podmínky pro udržitelné hospodaření s omezeným vodním bohatstvím ČR...

tak, aby byly sladěny požadavky na užívání vodních zdrojů s požadavky ochrany vod a zároveň s realizací opatření na snížení škodlivých účinků vod vyvolaných hydrologickými extrémy - povodněmi a suchem.

Ministerstvo zemědělství stanovilo strategické priority pro toto odvětví, které mají za úkol zajistit zejména zásobování pitné vody pro obyvatelstvo, zabezpečení a ochranu vodních zdrojů nebo zmírnění následků povodní a sucha na vodní zdroje.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

Národní dotace navržené v návaznosti na dokument ,,Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody" (usnesení vlády ČR č. 620 z roku 2015):

Program rozvoje venkova 2014-2020: