Strategické cíle lesního hospodářství do roku 2030

| Ostatní16.02.2017  |  32× přečteno

cíleLesy neslouží jenom k procházkám nebo sbírání hub, mají i zásadní roli v našem ekosystému, a proto je třeba se o ně řádně starat...

Posláním lesního hospodářství je udržitelné obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a lesnického sektoru k rozvoji venkova, růstu a vytváření pracovních míst a také podpora udržitelné výroby a spotřeby lesních produktů a výrobků.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

Příklady opatření k naplnění strategických cílů:

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

Program rozvoje venkova 2014-2020:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.: