Strategické cíle rybářství do roku 2030

| Voda15.02.2017  |  155× přečteno

rybySvou tradici má rybníkářství v České republice již od 12. století..

Na našem území se dnes nachází okolo 21 000 rybníků a hlavní komoditou tohoto odvětví je kapr obecný. Ministerstvo zemědělství stanovilo jako strategickou prioritu českého rybářství jeho konkurenceschopnost s pozitivními mimoprodukčními funkcemi a využívání inovativních postupů šetrných k životnímu prostředí při produkci sladkovodních ryb.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:

 

Příklady opatření k naplňování strategických cílů:

 

 

Příklady dotační politiky:

Národní dotace:

 

Operační program rybářství 2014-2020: