zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Chemické látky

Aktuální informace k problematice RoHS
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, které nabylo účinnosti dne 2. ledna 2013, upravuje v ČR agendu, která se zpravidla označuje jako "RoHS" /aktualizováno 14.5.2019/... Úvod Označení ,,RoHS" je akronymem složeným...
31. května 2019
Aktuální informace k problematice RoHS
Články z tisku
Naši partneři
Složky životního prostředí