Chemické látky

Další sekce: Odpady Voda Ovzduší Havárie Chemické látky Hluk IPPC EIA Ostatní

Aktuální odborné články

EU: Změna přílohy nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

EU: Změna přílohy nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

22.2. | Chemické látky

Změna se týká látky bis(pentabromfenyl)ether, jejíž výroba, používání nebo uvádění na trh jako látky samotné nebo jako složk...

Průmyslové firmy neprovádí povinné kontroly nádrží, v nichž skladují nebezpečné látky. Ohrožují kvalitu podzemní vody

Průmyslové firmy neprovádí povinné kontroly nádrží, v nichž skladují nebezpečné látky. Ohrožují kvalitu podzemní vody

21.2. | Havárie | Chemické látky | Voda

Valná většina průmyslových firem neprovádí kontroly těsnosti nádrží a jímek na skladování nebezpečných látek závadným vodám, ...

Pozvánka na seminář CHEMICKÉ LÁTKY/ SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

Pozvánka na seminář CHEMICKÉ LÁTKY/ SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

2.2. | Chemické látky

Aneb znáte své povinnosti jako výrobce, dovozce, distributor nebo následný uživatel při nakládání s chemickými látkami a ...

Pozvánka na konferenci CHEMICKÁ LEGISLATIVA 2017

Pozvánka na konferenci CHEMICKÁ LEGISLATIVA 2017

13.1. | Chemické látky | Ostatní

Rok 2017 bude bez pochyby ve znamení příprav na registraci chemických látek podle nařízení REACH...Novinky přináší i jiné legisl...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

6.12.2016 | Chemické látky | Ostatní

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky... ...

Více zpráv na EnviWeb.cz »

Aktuální zprávy z tisku

nahled

EU: Komise posiluje ochranu pracovníků před nebezpečnými chemickými látkami

9.2.  | Ostatní | Chemické látky

Evropská komise dnes stanovila limity hodnot expozice pracovníků u 31 nebezpečných chemických látek a zavedla tak společ...

nahled

EU: Schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na ochranu rostlin

7.2.  | Chemické látky

Evropská Komise ve svém prováděcím nařízení č. 157/2017 obnovila schválení účinné látky thiabendazol v přípravcích na...

nahled

Změna přílohy XVII k nařízení REACH - obsah Bisfenolu A v termografickém papíru

26.1.  | Chemické látky

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU), kterým se mění příloha XVII k nařízení REACH. Změna se tý...

nahled

Firma CG Komunální servis zatajila informace o nebezpečném palivu. Dostala pokutu 400 tisíc korun

6.1.  | Chemické látky

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Brně uložili pokutu 400 tisíc korun společnosti CG Komunální...

nahled

Neidentifikování hexamethylendiakrylátu (HDDA) jako látky vzbuzující mimořádné obavy

14.12.2016  | Chemické látky

Látka hexamethylendiakrylát není podle rozhodnutí Komise (EU) identifikována jako látka, jejíž senzibilizující účinky na...

Více zpráv na EnviWeb.cz »

Nejbližší konané odborné akce

INISOFT s.r.o.

iKURZ: Práce s programem ENVITA Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2016 do ISPOP

2.3.2017

INISOFT s.r.o.

Legislativa ochrany ovzduší, základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

7.3.2017

INISOFT s.r.o.

iKURZ: Integrovaný registr znečišťování po novele zákona č. 25/2008 Sb. Nové povinnosti a zásadní změny v ohlašovací agendě IRZ za rok 2016

10.3.2017

Dům techniky Pardubice, spol. s r.o.

Aktuální požadavky chemických předpisů při výrobě, dovozu, uvádění na trh a používání chemických látek a směsí

16.3.2017

INISOFT s.r.o.

Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi

21.3.2017

INISOFT s.r.o.

Přelomové legislativní změny v odpadovém hospodářství v roce 2017 a jejich vliv na praxi

22.3.2017

Více akcí na EnviWeb.cz »