Chemické látky

Další sekce: Odpady Voda Ovzduší Havárie Chemické látky Hluk IPPC EIA Ostatní

Aktuální odborné články

Jak se toxický arzen hromadí v rostlinách?

Jak se toxický arzen hromadí v rostlinách?

18.3. | Chemické látky

Arzen je prvek vysoce toxický nejen pro rostliny, ale i zvířata a člověka. Přirozeně se vyskytuje v půdě v koncentr...

Risk of silver nanoparticles to terrestrial plants is low, but increased by chlorine

Risk of silver nanoparticles to terrestrial plants is low, but increased by chlorine

15.3. | Chemické látky

Silver nanoparticles are used in a range of household products..This study investigated the risk to plants of these...

Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2016 Českou inspekcí životního prostředí

Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2016 Českou inspekcí životního prostředí

13.3. | Havárie | Chemické látky | IPPC

Kontroly v oblasti prevence havárií a nakládání s chemickými látkami...Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených...

EU: Změna přílohy nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

EU: Změna přílohy nařízení EU č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

22.2. | Chemické látky

Změna se týká látky bis(pentabromfenyl)ether, jejíž výroba, používání nebo uvádění na trh jako látky samotné nebo jako složk...

Průmyslové firmy neprovádí povinné kontroly nádrží, v nichž skladují nebezpečné látky. Ohrožují kvalitu podzemní vody

Průmyslové firmy neprovádí povinné kontroly nádrží, v nichž skladují nebezpečné látky. Ohrožují kvalitu podzemní vody

21.2. | Havárie | Chemické látky | Voda

Valná většina průmyslových firem neprovádí kontroly těsnosti nádrží a jímek na skladování nebezpečných látek závadným vodám, ...

Více zpráv na EnviWeb.cz »

Aktuální zprávy z tisku

nahled

Vláda přijala nařízení o chemických požadavcích na hračky pro zvýšení ochrany zdraví dětí

22.3.  | Chemické látky

Vláda přijala na svém dnešním jednání nařízení o chemických požadavcích na hračky pro zvýšení ochrany zdraví dětí. Nařízení mě...

nahled

EU: Změna schválených účinných látek v přípravcích na ochranu rostlin

21.3.  | Chemické látky

V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová prováděcí nařízení Komise (EU), kterými se v souladu s nařízením EU č. 1107/2009 s...

nahled

Nově schválené a neschválené účinné látky pro použití v biocidních přípravcích

15.3.  | Chemické látky

V Úředním věstníku EU byla zveřejněna nová prováděcí nařízení Komise (EU), kterými se schvalují či neschvalují urč...

nahled

EU: Sulfurylfluorid v přípravcích na ochranu rostlin jenvýjimečně

6.3.  | Chemické látky

Podle nařízení Komise č. 2017/270 musí být v přípravcích na ochranu rostlin až na určité výjimky odejmuta nebo změněna účin...

nahled

ECHA zveřejnila překlad Pokynů pro registraci do 22 jazyků členských států EU

28.2.  | Chemické látky

Pokyny mají pomoci zainteresovaným subjektům při registraci chemických látek. Aktualizované ,,Pokyny pro registraci" (verz...

Více zpráv na EnviWeb.cz »

Nejbližší konané odborné akce

INISOFT s.r.o.

Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce

4-5.4.2017

INISOFT s.r.o.

Ekologické minimum aneb legislativa ochrany životního prostředí v kostce

10-11.4.2017

INISOFT s.r.o.

Chemické látky a BOZP - novinky v roce 2017

11.4.2017

EKONOX s.r.o.

CHEMICKÉ LÁTKY/ SMĚSI OD VÝROBCE/DOVOZCE AŽ PO NÁSLEDNÉHO UŽIVATELE

11.4.2017

INISOFT s.r.o.

Chemické látky a BOZP - novinky v roce 2017

12.4.2017

INISOFT s.r.o.

Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC

18.4.2017

Více akcí na EnviWeb.cz »