zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu

16. července 2019
Legislativa
Les
Novely zákona o lesích a zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) v pátek projednala Poslanecká sněmovna. Změny v lesním zákoně reagují na rozsáhlou kalamitu, která zasáhla lesy na velké části území České republiky. Návrh dnes prošel do třetího čtení. Novela...

Vláda včera schválila novelu vodního zákona pro boj se suchem

9. července 2019
Legislativa
Sucho
Každý z krajů vypracuje podrobný postup pro případ déletrvajícího sucha na svém území a vznikne i plán pro celou Českou republiku. Zavádí to novela vodního zákona, kterou vypracovalo Ministerstvo zemědělství (MZe) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a...

Ministr Toman: Pokračujeme v přípravě ústavní ochrany vody, právní posudek vypracují odborníci z Univerzity Karlovy

17. června 2019
Legislativa
Pitná voda
Voda
Ještě v tomto měsíci Ministerstvo zemědělství (MZe) uzavře smlouvu s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy na zpracování posudku o možnostech ústavně právní ochrany vod v České republice. MZe tak pokračuje v konkrétních krocích na zvýšení právní...

Osud českých lesů je v rukou poslanců a poslankyň. Ve středu projednají novelu lesního zákona

11. června 2019
Legislativa
Les
O novele lesního zákona, která by měla reagovat na probíhající kalamitu českých lesů, budou ve středu jednat poslanci a poslankyně Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí. Ministerstvo zemědělství ale nepochopitelně apeluje na poslance výborů, aby neschválili...

Vláda schválila novelu zákona o obchodování s emisními povolenkami

15. května 2019
Legislativa
Ovzduší
 Vláda v pondělí schválila novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, která reaguje na revizi evropské směrnice. Návrh zachovává podporu pro programy energetických úspor jako je Nová Zelená úsporám a zcela nově zavádí i tzv....

Novela má omezit invazní druhy, stát ji připravoval několik let

3. dubna 2019
Legislativa
 Ministerstvo životního prostředí (MŽP) předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou by se omezily nepůvodní invazní druhy v Česku. Stát návrh, který zavádí nařízení Evropské unie, připravoval několik let....

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

  Citace: 60/2019 Sb. Částka: 23/2019 Sb. Na straně (od-do): 497 Rozeslána dne: 26. února 2019 Druh předpisu: Nařízení vlády ...

Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

21. února 2019
Legislativa
  Citace: 34/2019 Sb. Částka: 14/2019 Sb. Na straně (od-do): 324-326 Rozeslána dne: 12. února 2019 Druh předpisu: Vyhláška ...

Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

23. listopadu 2018
Legislativa
Citace: 261/2018 Sb. Částka: 132/2018 Sb. Na straně (od-do): 4642-4676 Rozeslána dne: 15. listopadu 2018 Druh předpisu: Nález Autoři...

Strážci přírody by přivítali novelizaci zákona

16. října 2018
Legislativa
Příroda
 Strážci přírody by přivítali novelizaci zákona, který by jim usnadnil a upřesnil jejich činnost. Současná legislativní pravidla už podle nich neodpovídají aktuálním stavu. Zákon o strážcích přírody vznikl před 26 lety a od té doby zůstal beze změny. Přitom...

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

3. října 2018
Legislativa
 Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...   Citace: 197/2018 Sb. Částka: 98/2018 Sb. Na straně (od-do): 3170 Rozeslána dne: 12....

Pozvánka na kurz o legislativě odpadů

24. září 2018
Legislativa
 V dnešní době, je správné nakládání s odpady součástí našeho běžného života. Povědomí o ochraně životního prostředí je nám vůbec vštěpováno už od dětského věku. Každý už nejspíš ví, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne a pokud vznikne je potřeba...

Sněmovna podpořila přesnější pravidla předcházení ekologické újmě

14. září 2018
Havárie
Legislativa
 V zákoně o předcházení ekologické újmě se zřejmě zpřesní podmínky, za nichž lze zahájit řízení o uložení nápravných nebo preventivních opatření. Nově by měl zákon výslovně stanovit, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové...

Novela vodního zákona zřídí komise pro sucho

12. září 2018
Legislativa
Sucho
 Základním parametrem novely vodního zákona, kterou připravují ministerstva životního prostředí (MŽP) a zemědělství, bude zřízení takzvaných komisí pro sucho. Povinně by vznikly celonárodní, krajské komise a ve vybraných případech i komise obcí s rozšířenou...

Zákon zřejmě zpřesní pravidla předcházení ekologické újmě

 V zákoně o předcházení ekologické újmě se zřejmě zpřesní podmínky, za nichž lze zahájit řízení o uložení nápravných nebo preventivních opatření. Nově by měl víc zdůrazňovat možnost, že o zahájení řízení rozhodne úřad na žádost například neziskové...

Ministr Toman: Chci, aby protierozní vyhláška nabyla účinnosti bez zbytečných průtahů

1. srpna 2018
Legislativa
Sucho
Příprava protierozní vyhlášky, spolupráce při odstraňování kůrovcové kalamity, stav venkovské infrastruktury a v neposlední řadě zadržování vody v krajině byly nejdůležitějšími body dnešního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana se zástupci Sdružení...

Vlastníci lesů se ptají: podle jakých pravidel budeme na podzim zalesňovat?

2. července 2018
Legislativa
Les
Vlastníci lesů se obávají o osud právní normy, která jim měla poskytnout odborná doporučení pro zalesňování a obnovu lesů. Po více než dvaceti letech by se mohly modernizovat způsoby obnovy lesů. Ministerstvo zemědělství po dvou letech expertních prací připravilo novou...

Prezident podepsal novelu zpřísňující nakládání s odpadní vodou

 Požadavky na odvoz obsahu jímek u rodinných domů se zpřísní. Lidé budou muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do čistírny odpadních vod. Povinnost začne platit od roku 2021. Změnu přináší novela vodního zákona, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman....

Změna nařízení CLP

18. května 2018
Chemické látky
Legislativa
 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nové nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek...
Chystané akce
Ekotoxikologicke centrum Bratislava, s.r.o.
5
9. 2019
5-6.9.2019 - Konference
Panevropská Univerzita, Bratislava
INISOFT s.r.o.
17
9. 2019
17.9.2019 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí