zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Archiv článků

Obce, města a kraje mohou žádat o podporu na regeneraci a využití brownfieldů až do konce září

 Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín pro předkládání žádostí o podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů. Samosprávy mohou žádat u agentury CzechInvest do 30. září 2020. ,,V programu máme připraveno 260 milionů korun, na jeden...

Doporučení SZÚ - sanace prostor kontaminovaných metamfetaminem

 Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví zpracoval SZÚ doporučení pro sanaci prostor kontaminovaných metamfetaminem.  ÚVOD Odhad kontaminace metamfetaminem v objektech výroby této drogy a možnost následné dekontaminace prostorů objektů je v současné...

Projekt 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) zahájen

Předmětem projektu je inventarizace a základní zhodnocení kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst na území České republiky. Výstupem bude celostátní databáze, v níž bude mít každé místo, resp. lokalita, svůj záznam, který bude obsahovat informace o dané...

OPŽP 2014-2020: Startují poslední výzvy OPŽP v tomto roce

 Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují tři nové výzvy k podávání žádostí o dotace z EU fondů. Miliarda korun je nachystána pro města a obce na efektivnější hospodaření s dešťovou vodou a na protipovodňovou...

MILIONY Z EU POMOHOU ČESKU K OZDRAVENÍ ZAMOŘENÝCH LOKALIT A OCHRANĚ PŘÍRODY

13. července 2017
Sanace, staré zátěže
Větší část balíku peněz, dohromady 164 milionů korun, rezort posílá do dvou znečištěných lokalit - obci Mořina v severní části CHKO Český Kras na sanaci lokality silně zamořené těžkými kovy a do areálu bývalého průmyslového závodu PRAGA v Praze - Vysočanech, který...

Katalog Reo Amos 2017/2018

Společnost Reo Amos vydala v březnu 2017 nový katalog svých výrobků a produktů pro prevenci a likvidaci havárií, pro bezpečné a čisté pracoviště. Katalog je členěn do 14 kapitol, kde každá kapitola obsahuje produkty z konkrétní oblasti. Jsou to Sorpční...

Nabídka zaměstnání - OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/KYNĚ - Morava

Výrobně obchodní společnost REO AMOS, spol. s r.o. hledá vhodného pracovníka/ci na pozici obchodního zástupce pro region Morava.. Náplň práce: o aktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí o rozšiřování a budování dlouhodobých vztahů se zákazníky o...

Právo: Na staré ekozátěže chybějí desítky miliard

15. března 2017
Sanace, staré zátěže
Hospodářská komora ČR i další firmy proto žádají stát, aby dal jasné a transparentní podmínky pro výběr lokalit k sanaci a zavázal se, dokdy je ukončí.. V pondělním vydání deníku Právo vyšel na titulní straně článek k problematice řešení starých ekologických...

400 milionů z evropských fondů na odstranění ekologických zátěží či analýzu jejich rizik

7. března 2017
Sanace, staré zátěže
Nová výzva z Operačního programu Životní prostředí, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, pomůže snížit počet nebezpečných starých ekologických zátěží, které se nachází na území České republiky. Pro...

Brownfields

Stručné vymezení, rozdělení problematiky brownfields spolu s navazujícími právními předpisy, seznámení s profesní specializací brownfields manager a základními zdroji financování revitalizace z veřejně dostupných prostředků. Brownfield nám vymezuje nejčastěji...

Středočeský kraj se pyšní titulem Kraj, který prokoukl 2016, těsně předběhl Jihomoraváky

Nejúspěšnější ročník dobrovolnických úklidových akcí s názvem ,,Ukliďme svět, ukliďme Česko", je pro letošek ukončen... Organizátoři se po poslední akci v prosinci dopočítali k finálním 86 210 dobrovolníkům při 2066 akcích po celé ČR. Čest všem...

Přes 300 milionů na likvidaci ekologických zátěží či na péči o přírodu a krajinu

MŽP schválilo další stovku projektů z OPŽP... MŽP schválilo dotace pro necelou stovku projektů z Operačního programu Životní prostředí s celkovou dotací přes 300 milionů Kč. Nejvíce finančních prostředků získají projekty zaměřené na inventarizaci a odstraňování...

Staré ekologické zátěže

8. listopadu 2016
Sanace, staré zátěže
Základní vymezení problematiky starých ekologických zátěží. Zmíněny jsou taktéž právní a jiné předpisy, hlavní informační portály, aktuální možnosti získání podpory a ústřední subjekty figurující v tomto odvětví. V úvodu je nezbytné definovat pojem stará...

Problémy s neřešením starých ekologických zátěží v ČR

24. října 2016
Sanace, staré zátěže
V aktuálním čísle časopisu Odpady vyšel článek České asociace odpadového hospodářství k problematice starých ekologických zátěží. Staré ekologické zátěže jsou závažné kontaminace horninového prostředí, podzemních či povrchových vod, ke kterým došlo nevhodným...

500 milionů z OPŽP na likvidaci starých ekologických zátěží

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu v Operačním programu Životní prostředí. Příjemci dotací si v ní rozdělí půl miliardy korun, 30 milionů korun je určeno na analýzu rizik ekologických zátěží a 470...

Bioremediation of antibiotic pollution by a salt-marsh plant

9. září 2016
Sanace, staré zátěže
The effects of antibiotic contamination may be mitigated by the common reed, new research shows. The study found that the common reed (Phragmites australis), sourced from a temperate estuary with brackish water, had capacity for the bioremediation of the veterinary antibiotic enrofloxacin (ENR)....

Přijďte na odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi

21. července 2016
Sanace, staré zátěže
Voda
Semináře jsou zaměřeny jednak na problematiku spojenou se současným nedostatkem podzemních vod a kvalitní pitné vody, druhou oblastí, které se budou věnovat, je odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace jejich havarijních stavů. Na seminářích budou představeny...

Likvidace ekologických zátěží vázne. HK ČR a ČAOH vyzvaly stát k nápravě

Ani čtvrt století po privatizaci podniků v 90. letech minulého století stále nejsou odstraněny ekologické zátěže, u nichž se stát zaručil za jejich likvidaci... upozorňují Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Proto dnes vyzvaly...

Úspěšná pilotní aplikace nanoželeza za účelem odstranění chlorovaných uhlovodíků z podzemních vod

Nanočástice elementárního (nulamocného) železa (nZVI~ nano zero-valent iron) se v posledních letech staly významným sanačním materiálem, který stále více nachází uplatnění především při činnostech souvisejících s eliminací starých ekologických zátěží. ...
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Naši partneři
Složky životního prostředí